Зміни законодавства щодо атестації автостанцій

Наказом Міністерства інфраструктури України від 09 січня 2020 р. № 2 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 р. № 700», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 січня 2020 р. за № 57/34340, визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 вересня 2010 р. № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2010 р. за № 1068/18363, яким було визначено процедуру атестації автостанцій, вимоги до них, механізм визначення розміру автостанційного збору та вартості послуг, що надаються автомобільним перевізникам.

Одночасно інформуємо, що основні засади організації та діяльності автомобільного транспорту визначено Законом України «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон).

Відповідно до статті 1 Закону автостанція – це споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під’їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів.

Перелік обов’язкових послуг, що повинні надаватися автостанціями пасажирам та автомобільним перевізникам визначено частинами другою та третьою статті 36 Закону. При цьому, відповідно до частини шостої статті 36 Закону, власники автостанцій несуть відповідальність за якість та безпеку послуг, що надаються автостанціями пасажирам та автомобільним перевізникам, технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель, споруд, обладнання та території автостанції.

Крім того, порядок обслуговування пасажирів на автостанціях та організація роботи автостанцій визначені Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (далі – Правила) і є обов’язковими для виконання, у тому числі автостанціями.

Згідно з пунктом 111 Правил рішення про відкриття або закриття автостанції приймається її власником з обов’язковим інформуванням органу місцевого самоврядування, на території якого розташовується автостанція. Організація роботи автостанції покладається на її власника.

Також, пунктом 112 Правил визначено, що функціонування автостанції можливе у разі її відповідності вимогам статей 1, 28, 32, 36 Закону України «Про автомобільний транспорт» та цих Правил. Будівлі, споруди та територія автостанцій повинні відповідати вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, установленим державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

Джерело: Укртрансбезпека